EKOSTRIPPER
EKOSTRIPPER to ekologiczny środek do usuwania farby, zdolny do usunięcia wszystkich rodzajów syntetycznych powłok farb z dowolnej powierzchni. Produkt może usunąć wiele warstw farby, jeśli zostanie pozostawiony do działania przez odpowiedni czas. Całkowicie wolny od substancji toksycznych, może być również używany w niewentylowanych pomieszczeniach.
INFO & POBIERANIE
KARTA TECHNICZNA
KARTA BEZPIECZEŃSTWA