PRAWA AUTORSKIE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na tej stronie opisano sposób zarządzania witryną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy ją przeglądają, a także politykę prywatności przyjętą przez Spółkę OIKOS S.P.A. z jedynym udziałowcem Dział Koordynacji OIKOS HOLDING S.P.A z siedzibą w Gatteo Mare (FC), Via Cherubini 2, C.F. oraz numer VAT i numer rejestracyjny w Rejestrze Spółek Forlì Cesena n.o. 01970010409. Ponieważ strona ta służy nie tylko do informowania o firmie OIKOS S.P.A. jednego akcjonariusza, również jako narzędzie zbierania danych, informacja przekazywana jest również na podstawie art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003 i art. 13 rozporządzenia UE nr. 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, do tych, którzy łączą się z adresem

Polityka prywatności tej witryny będzie podlegać aktualizacji. Użytkownikowi zaleca się uważne zapoznanie się z niniejszą polityką przed przystąpieniem do przekazywania jakichkolwiek danych, które go dotyczą.

 

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach związanych z realizacją obowiązków związanych z zobowiązaniami prawnymi lub umownymi:

 • obowiązki prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych (Prywatność);
 • cele związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy; Twoje dane będą również wykorzystywane do następujących celów niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu właściciela:
 • informacje korporacyjne;

Przetwarzanie danych funkcjonalnych w celu wypełnienia tych zobowiązań jest niezbędne do prawidłowego zarządzania relacją, a ich przekazanie jest obowiązkowe do realizacji celów wskazanych powyżej. Administrator Danych ogłasza również, że jakikolwiek brak komunikacji lub niepoprawna komunikacja jednej z obowiązkowych informacji może spowodować, że Administrator Danych nie będzie w stanie zagwarantować adekwatności samego przetwarzania.

 

2. Rodzaj przetwarzanych danych
Po przejrzeniu tej strony mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Należy zauważyć, że zabiegi przeprowadzane w różnych sekcjach witryny nie będą dotyczyć n & eacute; dane wrażliwe n & eacute; dane sądowe.

 

2.1 Dane nawigacyjne.

Zgodnie ze zwyczajem w Internecie, ta witryna korzysta z narzędzi do analizy statystycznej dostarczanych i zarządzanych przez strony trzecie, które mogą gromadzić i „śledzić”; niektóre dane nawigacyjne.

Warto podkreślić, że wiele włoskich i zagranicznych witryn zwykle korzysta z tych technologii i rozwiązań w ramach „outsourcingu”, ale bardzo niewiele osób zgłasza to w swojej „Prywatności”. Polityka”. Staraliśmy się to robić i informować Cię w najbardziej poprawny i przejrzysty sposób: zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu uzyskania wszelkich informacji lub dalszych wyjaśnień. Dane te, gromadzone przez inne narzędzia i firmy niż administrator strony, nie są fizycznie w posiadaniu firmy Oikos, która może z nich korzystać wyłącznie w porozumieniu, ale nie ma możliwości ich samodzielnej modyfikacji lub usunięcia. W przypadku tych operacji i dogłębnego poznania polityki prywatności stosowanej do takich danych konieczne jest, aby użytkownik skontaktował się bezpośrednio z Administratorem Danych lub z Firmą, która bezpośrednio świadczy wykorzystywaną usługę statystyczną.

Narzędzia należące do stron trzecich używane w tej witrynie to:

- Google Analytics (dostarczane przez: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View CA 94043, USA)

INFORMACJE O GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze, aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają powyższe informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, ale może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach wskazanych powyżej. Przydatne adresy w celu lepszego zrozumienia polityki prywatności Google Analytics:

https://policies.google.com/terms?hl=it - http://www.google.com/privacypolicy.html

Wszelkie prośby dotyczące danych związanych z tym leczeniem należy kierować do administratora danych (Google Inc.)

 

>2.2 Pliki cookie

Ta witryna nie używa trojanów, programów szpiegujących, robaków internetowych ani systemów do śledzenia użytkowników. Korzystanie z plików cookie służy wyłącznie do celów statystycznych i zapewnienia bezpiecznego i wydajnego przeglądania witryny. Takie pliki cookie w żadnym wypadku nie pozwalają na pozyskiwanie osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika. Inne witryny, w których niniejsza witryna może zawierać „link”; może zawierać systemy śledzące, z którymi właściciel witryny nie jest powiązany. Nie ma gwarancji, że takie zewnętrzne witryny będą

 

2.3 Dane podane dobrowolnie przez użytkownika na adresy e-mail opublikowane na różnych stronach serwisu.

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z następującym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na prośby, jak oraz wszelkie inne dane osobowe wstawione do wiadomości.

 

2.4 Dane związane z określonymi usługami na żądanie

Konkretne informacje podsumowujące będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach sekcji witryny przygotowanych dla określonych usług na żądanie.

 

3. Charakter dostarczania danych i konsekwencje odmowy

Oprócz tego, co jest określone dla danych nawigacyjnych, które są automatycznie zbierane przez system, użytkownik może podać lub nie dane osobowe wymagane w modułach usług oferowanych na stronach sekcje witryny. Jakakolwiek odmowa nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, poza oczywiście brakiem możliwości dostępu do jakichkolwiek oferowanych usług lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat działalności Oikos SPA z jednym udziałowcem.

 

4. Metody przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:

 • zabiegi tymczasowe mające na celu szybką agregację danych lub ich przekształcenie w formę anonimową;
 • przetwarzanie za pomocą komputerów elektronicznych;
 • ręczne przetwarzanie za pomocą archiwów papierowych;

Każdy zabieg odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Artykułach. 6, 32 RODO oraz poprzez przyjęcie odpowiednich zapewnionych środków bezpieczeństwa.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez personel wyraźnie upoważniony przez administratora danych i należący do organizacji firmy.

Dane osobowe są przetwarzane zarówno ręcznie, za pomocą papierowych nośników, jak i za pomocą narzędzi informatycznych i telematycznych, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe związane z nawigacją oraz dane dostarczane przez wysyłanie wiadomości e-mail na adresy znajdujące się na stronie nie są ujawniane. Dane osobowe podane przez użytkowników, którzy przekazują prośby o informacje na różne skrzynki e-mail na stronie, wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia żądanych odpowiedzi lub usług, są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu. Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu tego samego i nieautoryzowanemu dostępowi. W każdym przypadku użytkownik jest informowany, że transmisja danych przez Internet nie może osiągnąć absolutnego poziomu bezpieczeństwa. Obowiązkiem nawigatora jest sprawdzenie poprawności dotyczących go danych osobowych oraz, jeśli to konieczne, przystąpienie do sprostowania, aktualizacji lub, w każdym przypadku, modyfikacji danych w trakcie przetwarzania.

 

5. Zakres komunikacji i rozpowszechniania danych

Podane dane będą przetwarzane we wskazanych powyżej celach przez osoby wyznaczone przez Spółkę do ich przetwarzania. Podane dane nie będą podlegać rozpowszechnianiu.

 

 

6. Prawa zainteresowanej strony

EU Reg. 2016/679: Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nie dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich komunikacji w zrozumiałej formie.

Zainteresowany ma prawo do uzyskania wskazania:

 • źródła danych osobowych;
 • celów i metod przetwarzania;
 • logiki stosowanej w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
 • dane identyfikacyjne właściciela, kierowników i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ust. 2; / li>
 • podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą poznać jako wyznaczony przedstawiciel w stanie, menedżerowie lub agenci.

Zainteresowany ma prawo do uzyskania:

 • aktualizowanie, poprawianie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;
 • anulowanie (prawo do bycia zapomnianym), przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym takich, których nie trzeba przechowywać do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
 • zaświadczenie, że na operacje, o których mowa w lit. a) i b) zwrócono uwagę, również w zakresie ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione , z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie to okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków ewidentnie nieproporcjonalnych do chronionego prawa;
 • przenośność danych.
 • Zainteresowana strona ma prawo do sprzeciwu, w całości lub w części:
 • z uzasadnionych powodów przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli jest to związane z celem gromadzenia;
 • do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w celu wysyłania reklam lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej.
 • Prawa dotyczące danych osobowych dotyczących osób zmarłych mogą być wykonywane przez każdego, kto jest nimi zainteresowany.

 

7. Przechowywanie danych osobowych

Wskazujemy, że zgodnie z zasadami legalności, ograniczenia celu i minimalizacji danych, zgodnie z art. 5 RODO, okres przechowywania Twoich danych osobowych wynosi:

- ustanowiony na okres do 5 lat od pierwszej rejestracji wpisu w recepcji firmy.

 

8. Posiadacz leczenia

Administratorem danych, zgodnie z prawem, jest OIKOS SPA podlega Zarządzaniu i Koordynacji OIKOS HOLDING SPA w postaci przedstawiciela prawnego pro tempore, Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Klacz (FC) | T +39 0547681412 | mail: privacy@oikos-group.it i info@oikos-group.it, numer VAT IT01970010409. Proszę wskazać w temacie wiadomości, że jest to prośba o usunięcie danych w związku z prywatnością i utratą zgody w odniesieniu do danych wrażliwych.

Określa się, że informacje te mogą być uzupełniane ustnie lub pisemnie o dalsze elementy i wskazówki, aby lepiej zaspokoić wszelkie potrzeby poznawcze użytkownika dotyczące „Prywatności”; i wspierać ewolucję przepisów.