COOKIE POLICY

Czym są cookies czyli “ciasteczka”?

Cookies to niewielkie ciągi tekstowe zawierające informacje, które przechowywane są w Twoim urządzeniu (tablecie, smartfonie lub komputerze), kiedy uzyskujesz dostęp do strony internetowej. W tekście przechowywane są informacje, które strona internetowa może odczytać podczas nawigacji z tego samego urządzenia. Zasadniczo cookie są przydatne, ponieważ pozwalają przeglądarce rozpoznać Twoje urządzenie. Cookies mogą pełnić różne funkcje, pozwalają na szybsze przeglądanie stron internetowych, zapamiętują Twoje preferencje i pozwalają na efektywniejszą nawigację w sieci. Nie wszystkie cookies są takie same, niektóre są niezbędne do prawidłowego działania strony, inne umożliwiają bezpieczne przechowywanie niektórych danych, takich jak na przykład nazwa użytkownika lub ustawienia wersji językowej. Zaletą cookies jest to, że nie musisz wpisywać już każdorazowo tych samych informacji, by odtworzyć poprzednio konsultowaną stronę. Okres funkcjonowania ciasteczek czyli cookies różni się w zależności od ich wykorzystania, niektóre są zapisywane w twoim urządzeniu przez dłuższy czas (wśród tych ciasteczek są takie, które służą do zapamiętania ustawień takich jak wersja językowa czy hasła dostępu). Inne cookies z kolei są aktywowane po wejściu na stronę internetową i są automatycznie dezaktywowane po zakończeniu nawigacji. Strona internetowa może zawierać zarówno cookies umieszczane przez wydawcę strony, jak i te podmiotów zewnętrznych (ang. Third parties cookies) aktywowane przez domenę inną niż domena Oikos.

 

Dlaczego korzystamy z ciasteczek czyli cookies?

Oikos korzysta z cookies, aby umożliwić użytkownikowi jak najszybszą, praktyczną i skuteczną nawigację. Stosując cookies dbamy o to, aby użytkownik nie musiał, każdorazowo gdy odwiedza naszą stronę, otrzymywać lub wprowadzać tych samych informacji (uwaga: blokując obsługę cookies, nazwa użytkownika i hasło nie będą już przechowywane podczas logowania na naszą stronę). Cookies są również używane w celu ułatwienia wyszukiwania określonych treści i produktów, które zawiera dana witryna.

 

Jakie ciasteczka czyli cookies są aktywne w witrynie Oikos?

Oikos na swojej stronie aktywowało następujące cookies:

1. Cookies sesyjne obowiązkowe: niezbędne,umożliwiające poprawną nawigację po witrynie i korzystanie z jej różnych funkcji, w tym dostęp do części strony o ograniczonym poziomie dostępu. Bez tych ciasteczek nie działa platforma e-commerce (np. zablokowane są opcje zakupów i płatności).

2. Cookies stałe, które usprawniają działanie witryny: dzięki nim korzystanie ze strony jest łatwiejsze, zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, witryny najczęściej odwiedzane. Nie zapamiętują informacji identyfikujących użytkownika, a jedynie zbiorcze i anonimowe dane. Służą one wyłącznie do usprawnienia serwisu.

3. Cookies, które zarządzają określonymi funkcjami: pozwalają witrynie przechowywać Twoje preferencje (na przykład nazwę użytkownika, język, kraj itp.), a tym samym zapewniają personalizację nawigacji oraz pozwalają nam aby zapewnić Ci dokładnie taką usługę, jakiej oczekujesz.

4. Cookies do profilowania ofert handlowych: pozwalają na prezentację reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania. Mogą też działać ograniczając ilość reklam lub służyć do oceny skuteczności danej akcji promocyjnej. Cookies te zbierają informacje o Twoich preferencjach i nawykach podczas nawigacji tak, aby przedstawiać Ci promocje i potencjalnie interesujące Cię produkty oraz usługi. Istnieje możliwość zmian ustawień w przeglądarce, aby zablokować cookies za pomocą bardzo prostej procedury:

Internet Explorer:
- Otwórz przeglądarkę Internet Explorer
- Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”.
- Wybierz zakładkę „Prywatność” i przesuń suwak do poziomu prywatności, który chcesz ustawić (w górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie lub w dół, aby zezwolić na wszystkie).
- Następnie kliknij OK.

Google Chrome:
Otwórz Google Chrome
-Wybierz ikonę „Narzędzia”.
- Wybierz „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia zaawansowane”.
- Wybierz „Ustawienia treści” w sekcji „Prywatność”.
- Z zakładki „cookies i dane stron”, gdzie będzie można wyszukiwać i usuwać określone cookies.
lub
- Wpisz chrome: // settings / cookies w wyszukiwarce, naciśnij Enter.
- Uzyskasz dostęp do zakładki „Pliki cookie i dane witryn”, w której będzie można wyszukiwać i usuwać określone cookie.

Safari:
- Otwórz Safari.
- Wybierz „Preferencje” , następnie wybierz panel „Zabezpieczenia” w wyświetlonym oknie
- W sekcji „Akceptuj cookies” możesz określić, czy i kiedy zapamiętywać cookies.W celu uzyskania dodatkowych informacji, wybierz przycisk Pomoc (oznaczony znakiem zapytania).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ciasteczek cookies, które są przechowywane w Twoim komputerze, kliknij „Pokaż cookies”.

 

Polityka prywatności dla odwiedzających witrynę:

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu opisanie sposobów zarządzania stroną aktualnie dostępną pod adresem http://www.oikospaint.pl w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników / odwiedzających, którzy się z nią zapoznają. Nota informacyjna jest przekazywana na podstawie art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003 - Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych - następnie zaktualizowany i dostosowany do rozporządzenia UE 2016/679: Artykuły 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, skierowane do tych, którzy konsultują wyżej wymienioną stronę internetową. Wskazany wyżej strona internetowa jest własnością firmy OIKOS S.A., podlegająca kierownictwu i koordynacji spółki OIKOS HOLDING S.A. i jej prawnemu przedstawicielowi. Dane: adres: Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | Tel. +39 0547681412 | mail: privacy@oikos-group.it i info@oikos-group.it, numer VAT IT01970010409. Informacje tu podane przez firmę Oikos (dalej również „Oikos”) dotyczą wyłącznie podanej wyżej strony internetowej (witryny), a nie innych stron internetowych, witryn, zakładek/ stron / portali do prezentacji, które należą do innych podmiotów (osób trzecich), do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem określonych linków. Zachęca się użytkowników odwiedzających stronę do uważnego przeczytania niniejszej noty dot. Polityki Prywatności przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem jakiegokolwiek formularza elektronicznego znajdującego się na stronie.

 

Metody przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są zarówno przy pomocy narzędzi informatycznych i telematycznych (np. z pomocą programów i procedur ich użytkowania) jak i ręcznie ( np. na papierze), przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane i w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Opcjonalne dostarczanie danych:
Oprócz określonego systemu rejestracji danych, które są automatycznie zapisywane przez system, użytkownik może podać lub nie swoje dane osobowe. Brak ich podania może jedynie uniemożliwić uzyskanie żądanych informacji.

Właściciel, menedżerowie i osoby upoważnione:
Administratorem Państwa danych, zgodnie z ustawą, jest firma OIKOS S.A., podlegająca kierownictwu i koordynacji spółki OIKOS HOLDING S.A. i jej prawnemu przedstawicielowi.Siedziba firmy znajduje się na via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC). Poza pracownikami Oikos S.A. przetwarzanie danych osobowych może być również realizowane przez inne podmioty czyli osoby trzecie, którym firma powierza określone czynności (lub ich część) związane lub mające znaczenie dla przetwarzania danych lub świadczenia zleconych usług. W takim przypadku podmioty te będą działać jako niezależni właściciele, współwłaściciele lub zostaną nominowani jako podmioty przetwarzające dane lub odpowiedzialne za ich przetwarzanie.

 

Prawa zainteresowanych podmiotów.

Rozporządzenie UE 2016/679: art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie. Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania informacji:
- o pochodzeniu danych osobowych;
- o celach i sposobach przetwarzania;
- logice stosowanej w przypadku przetwarzania za pomocą instrumentów elektronicznych;
- o danych identyfikacyjnych właściciela, kierowników i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ust. 2; - o podmiotach lub kategori podmiotów, którym można przekazywać dane osobowe lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele w danym państwie, menadżerowie czy agenci.
Zainteresowana strona ma prawo do:
- aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych;
- anulowanie (prawo do bycia zapomnianym), przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetwarzane ;
- zaświadczenie, że o czynnościach, o których mowa w powyższych punktach, została poinformowana, również w zakresie ich treści, osoba, której dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym udowodniono, że takie wykonanie było niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków, które są nieproporcjonalne w porównaniu do chronionego prawa;
- przenoszenia danych.
Zainteresowany ma prawo w całości lub częściowo wnieść sprzeciw:
z uzasadnionych powodów, do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli ten proces przetwarzania ma związek z powodem wcześniejszego udostępnienia tych danych;
- do przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, tudzież w celu przeprowadzenia badań rynku czy też informacji handlowej.

Można skorzystać z wyżej wymienionego prawa, pisząc do firmy OIKOS S.A. podlegającej kierownictwu i koordynacji spółki OIKOS HOLDING S.A. i jej prawnemu przedstawicielowi. Dane: adres: Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC).

Administrator danych i zmiany w polityce prywatności.
Administratorem Państwa danych, zgodnie z ustawą, jest firma OIKOS S.A., podlegająca kierownictwu i koordynacji spółki OIKOS HOLDING S.A. i jej prawnemu przedstawicielowi. Dane: adres: Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | Tel. +39 0547681412 | mail: privacy@oikos-group.it i info@oikos-group.it, numer VAT IT01970010409. Jeśli pragną Państwo wystąpić o usunięcie swoich danych, prosimy wysłać do nas maila, a w temacie wiadomości prosimy wskazać, że jest to żądanie usunięcia danych w związku z polityką prywatności oraz brak zgody na zarządzanie Państwa poufnymi i wrażliwymi danymi.

Informujemy, że powyższe procedury mogą zostać uzupełnione ustnie lub pisemnie o dodatkowe testy i wskazówki, aby lepiej zaspokoić wszelkie potrzeby związane z wiedzą dotyczącą „polityki prywatności” oraz dostosować się do ewentualnych zmian prawnych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone