TRAVERTINO ROMANO DESIGN

Piękno z natury, moc naturalnego kamienia, innowacja ekologiczna marki Oikos. Oferowany od 2004 roku tynk dekoracyjny na bazie poddanego odpowiedniej obróbce sproszkowanego kamienia naturalnego, który po wymieszaniu ze spoiwem przybiera postać gęstej, kremowej masy. Dzięki zastosowaniu właściwej techniki aplikacji pozwala na uzyskanie efektu naśladującego strukturę naturalnego materiału, nie zmieniając jego właściwości.

INFO & POBIERANIE
WIDEO
KARTA TECHNICZNA
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
DOP
KARTA KOLORÓW *